Contact

Contact

Twijfelt u of speltherapie geschikt is voor uw kind, of heeft u andere vragen? Bel gerust voor meer informatie of stuur een mail.

M: 06-57703915 (als u de voicemail inspreekt, bel ik z.s.m. terug)

Email: francesvandeven@planet.nl

 

Speltherapie Frances van de Ven

Geregistreerd speltherapeut NVVS   –  registratienummer K-14006

Registertherapeut TCZ/RBCZ – registratienummer 209190R

Geregistreerd lid van de FVB – registratienummer 108544

Kvk-nummer: 58193618

 

Praktijkadres:

Ouder&kindcentrum Helmond

Europaweg 99

5707 CL Helmond

 

Postadres:

Kloosterweg 8

5711 GK Someren

 

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw behandeld therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. De behandelend therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

·        zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens;

·        er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandeld therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut.

·        Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als uw behandeld therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

•        Uw naam, adres en woonplaats

•        Uw geboortedatum

•        Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

•        De datum van de behandeling

•        Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.

•        De kosten van het consult

facebook_iconlinkedinicon-e1329880359341-1

 

How To Find Us

 • Like ons op FaceBook

 • Contact

  Praktijkadres:

  Ouder&kindcentrum Helmond
  Europaweg 99
  5707 CL Helmond
  M: 06-57703915
  Email: francesvandeven@planet.nl