Werkwijze

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind aanmelden per telefoon of mail.  Ze worden op de hoogte gesteld of er een wachtlijst is en ontvangen vervolgens per mail een behandelovereenkomst.

Intakegesprek

Het intakegesprek is alleen met de ouder(s) of verzorger(s). Hierin vertellen ze wat de reden is van aanmelding voor speltherapie en kunnen ze hun zorgen delen. Ouders vertellen het levensverhaal van hun kind. De therapeut stelt aanvullende vragen om een goed beeld van het kind te krijgen. Ook in geval van gescheiden ouders vindt het gesprek met beide ouders tegelijk plaats. Vanaf ongeveer 13 a 14 jaar is het in overleg ook mogelijk dat uw kind bij de intake aansluit. 

Spelobservaties

Na het intakegesprek volgen 3 tot 5 spelobservaties. Er wordt een veilige en vertrouwde relatie opgebouwd tussen kind en therapeut. De therapeut ondersteunt het kind in zijn spel en krijgt een beeld van de wijze waarop het kind zijn dagelijkse wereld ervaart.

Oudergesprek

In een oudergesprek bespreekt de therapeut de thema’s die het kind naar voren heeft gebracht. Ook wordt een behandelplan met einddoelen voorgesteld.

Vervolg van de therapie

Het kind komt wekelijks op een vast tijdstip naar de spelkamer. De therapeut geeft het kind ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Door te verwoorden wat het kind laat zien krijgt het kind inzicht in zichzelf en zijn situatie. Na ongeveer 5 sessies volgt er weer een oudergesprek om de voortgang van de therapie te bespreken. Wanneer het kind, ouders en de therapeut het samen eens zijn dat het kind zelfstandig verder kan, wordt de therapie afgebouwd.

 

 • Like ons op FaceBook

 • Contact

  Praktijkadres:

  Gasthuisstraat 102
  5708 HP Helmond
  M: 06-57703915
  Email: info@speltherapievandeven.nl